© İLKON 2019 ( ISO Belgeli )

İŞ STANDARTLARIMIZ


İş Esasları
İLKON her şeyi görünür, ulaşılır ve anlaşılır  yapma ilkeleriyle kullanımı kolay, amacıyla tutarlı  sonuçlara ulaşmak için çalışır.
 
Etkili iletişim için işin açık tanımı, neyin nasıl kullanılacağı, ilgili şahsın ne yapacağı, başarı kıstasları ve projenin şahsa olan faydası eksiksiz anlatılır. Amacımız, yeni iş kurmak isteyenleri, Ofis, Müşteri, Asistan desteği ve %100 kazançla özgür emlakçılık temsilcimiz yapmaktır..
Bizi emlak sektöründe güçlü bir konuma getiren iş standartlarımızda, en iyi olmak için ISO Kalite Yönetimini kullanarak  başarı grafiğimizi arttırmak istiyoruz.
 
ISO, Kalite Yönetim Sistemi
Müşteri beklentilerinin karşılanması ve markamızın sürekli iyileştirmesi hedeflenmektedir. (Aşağıdaki her şey web ortamındadır.)
 
Markamızın sürekli iyileştirildiğini analiz etmek amacıyla tüm dökümanlar,
Bütün emlakçılık faaliyetleri ve müşteri algılarını, beklentilerini belirleyip ne ölçüde karşılandığının kontrolünü yapan metotlarla ilgili planlamalar,  
Hedefler, yıllık olarak hazırlanan pazarlama planında anlatılmaktadır.
Emlak ve emlakçılıkla ilgili kayıtlar,  
Uygunsuzlukların ne şekilde giderildiği ve onaylandığını kanıtlayan kayıtlar,  
Tüm çalışanların önerileri.
   
Organizasyon Yapısı
Yönetim kurulu, Emlak Bölge Temsilcileri, Direktörlerimizin ve dışkaynak yöneticilerinden oluşmaktadır.
 
Marka Prensipleri
İş ve pazarlama stratejimize uygun insan ve teknolojide denge unsuru başta olmak üzere, iletişim, motivasyon, ayrışım, delegasyon, online çalışma, hiyerarşik katılımcılık, döküman sadeliği gibi parametrelere uygunlugu her zaman göz önünde bulundurulacaktır. Kullandığımız servis entegrasyonları sürekli geliştirilecektir. Maddi kaynakların yönetiminde ise müşteri dönüşüm maliyetlerini minimize etmeye çalışılacaktır. 
 
Çalışma Prensipleri
Özgür düşüncenin ve özgür emlakçılığın savunucusuyuz. Bizi özgürlük ilkelerinin emlak işinde en iyi olmaya taşıyacağına inanıyoruz.
 
İş hayatını dar kalıplardan çıkaran "%100 Kazanç Sisteminin" birçok üstün yönü bulunmaktadır.
 
1.Ofis Yönetimi
Disiplinler ve süreçler ile yürütülmektedir. 
 
2.Döküman ve Kayıt Yönetimi
Dokümanların standartlaşmasını ve işlemlerin en pratik hale gelmesini sağlar.
 
 Yönetim Dokümanları (Formlar):
ISO yönetimlerinin etkinliğine ve sürekliliğine yönelik formatlardır.

Kayıtların Yönetimi:
ISO Kalite sistemine ilişkin dokümanlar basılı olarak ve web ortamında sürekli yedeklenerek saklanır. 
 
3. Sorun çözme ve Geliştirme
Web portal yönetimindeki ve dış kaynak kullanımındaki problemlerin çözülmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanmasıdır. 
 
4.İç Denetimlerin Düzenlenmesi:
ISO Yönetim Temsilcisi; Sistemi sürekli denetler ve geliştirir.
 
5.Uygunsuzlukların Yönetimi:
Tüm personel, web destek'te Öneri oluşturma sorumluluk ve yetkisine sahiptir
Uygunsuzlukları düzeltme veya önleme sorumluluğu, ilgili bölüm sorumlusuna, takip sorumluluğu ise yönetim temsilcisine aittir.
 

 
Ofis, Müşteri, Asistan desteğiyle emlak sektöründe oyunun kuralları değişirken, uzaktan izlemeyin. Gelin görüşelim, yeni bir yaşamın kapılarını aralayın..
 
 - B Ü Y Ü L T -
- K Ü Ç Ü L T -


Sevinç Dabağ Aydın
Twitter'da Paylaş Twitter'da Paylaş